Bo & Son / Bo Söderström AB

Bo & Son erbjuder personlig service inom städ, trädgård och fastighetsskötsel i Göteborg

Våra tjänster

"Bo & Son- modellen"

Exempel på rutiner för hyreshus, bostadsrättsföreningar

Exempel på tjänster som vi erbjuder våra avtalskunder  

Bo & Sons kontaktnät

Bo & Son har under åren som gått byggt upp ett brett kontaktnät med underleverantörer och samarbetspartners inom fastighetsservice.

I dagsläget kan vi erbjuda våra kunder kontakt med ett 40- tal hantverkare inom olika specilistområden.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)