Bo & Son / Bo Söderström AB

Bo & Son erbjuder personlig service inom städ, trädgård och fastighetsskötsel i Göteborg

Referenser

Bo & Son utför fastighetsskötsel i hyreshus/bostadsrättsföreningar i Göteborg inkl. kranskommuner.

Våra kunder består främst av:

* Bostadsrättsföreningar (storlek 4- 377 lägenheter)

* Privata hyresvärdar verksamma inom uthyrning av bostäder, kontorslokaler, butikslokaler, hantverkslokaler etc.

* Fastighetsbolag som hyr in tillfällig kompetens inom fastighetsskötsel / vaktmästeri

Referenser lämnas på begäran.

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)